Citate interesante despre Artă
citate interesante despre arta

Citate interesante despre arta au o valoarea în care investim cu iubire şi din iubire pentru frumos. Totodată, cred că arta înseamnă purificare şi vindecare. Citate interesante despre Artă reprezinta iubirea si purifică fiinţa. El îţi vindecă rănile sufleteşti, tot astfel acţionează şi arta prin puterea sa binefăcătoare. Mesajul pe care îl transmite este de o rară frumuseţe şi profunzime nemărginită. În braţele artei se odihnesc toate frumuseţile universale. Şi ele au un mesaj important. Literatura- îndeosebi poezia, muzica, pictura, sculptura,  grafica, dansul şi teatrul. Acestia sunt doar câteva măiestrii cu care arta îţi demonstrează. Ele arata că îţi poţi purifica sufletul în cel mai sublim mod. Trebuie doar să te laşi purtat de farmecul ei.

Citate interesante despre Artă

 1. Arta nu este niciodată terminată ci doar abandonată. Leonardo Da Vinci
 2. Muzica este arta de a gândi cu sunete. Jules Combărieu
 3. Arta este ca și natura, simplă și profundă, una și diversă. Victor Hugo
 4. Arta este asemeni unei roate imense. Victor Hugo
 5. Să vrei să fii altcineva e o risipă a persoanei care ești. Kurt Cobain
 6. Învață regulile ca un profesionist, că se le poți încălca ca un artist. Pablo Picasso
 7. Arta este ori plagiere, ori revoluție. Paul Gauguin
 8. Fiecare copil este un artist. Problema este să râmâi un artist când crești. Pablo Picasso
 9. A nu fi niciodată mulțumit: în aceasta constă toată arta. Jules Renard
 10. Adevărata operă de artă este umbra perfecțiunii divine. Michelangel
 11. Poezia, arta și cunoașterea sunt sacre și pure. George Eliot
 12. O operă de artă este rezultatul unic al unui unic temperament. Oscar Wilde
 13. Avem la dispoziție artă pentru a nu muri din cauza adevărălui. Friedrich Nietzsche
 14. Nu-ncape vanitate când slujești Muzelor; arta cere măreție. Aleksandr Sergheevici Pușkin
 15. Unor critici de artă și molarii li s-au transformat în canini. Vasile Ghica
 16. Fără vibrație, arta e salcie. Ca și femeia fără mister. Vasile Ghica
 17. Arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil. Victor Hugo
 18. Arta dăruiește aripi, nu cârji. Victor Hugo
 19. Prietenia rămâne oglindirea în alter-ego… Constantin Brâncuși
 20. Nimic nu mă face mai fericit decât să observ natura și să pictez cee ce văd. Henri Rousseau
 21. Fără artă, cruzimea realității ar face lumea de nesuportat. George Bernard Shaw
 22. A vedea departe este ceva, a merge acolo este cu totul altceva. Constantin Brâncuși
 23. Arta s-a nscut odată cu noi, din mulțimea civilizațiilor pe care le-am descoperit. Andre Malraux
 24. Arta își înălță capul atunci când crezurile se moleșesc. Friedrich Nietzsche
 25. Oamenii de artă nu sunt scăldați în lapte, ci în sublim. Vasile Ghica
 26. Ajuns în artă, nudul poate deveni sanctuar. Vasile Ghica
 27. Nu te obosi să fii modern. Din păcate acesta este singurul lucru, pe care orice ai face, nu-l poți evita.- Salvador Dali
 28. Nu poți face o artă să vorbească maselor atunci când nu ai nimic să le spui. Andre Malraux
 29. Arta nu este un lucru; este o cale. Elbert Hubbard
 30. Din toate minciunile, arta este cea mai puțin neadevărată. Gustave Flaubert
 31. Arta e făcută pentru a tulbura. Știința liniștește. Georges Braque
 32. Arta este și ea una din nenumăratele forme pe care le îmbrăca viața. Alexandru Vlahuța
 33. Arta de a fi când foarte îndrăzneț, când foarte prudent este arta de a reuși. Napoleon Bonaparte
 34. În artă, temperatura de lucru cea a iadului. Vasile Ghica
 35. Perfecțiunea artei este să ascundă arta. Quintilian
 36. O singură artă accept: aceea care, pornită din neliniște, tinde spre seninătate. Andre Gide
 37. Bucuria vine când citeşti şi vezi că în ritmul cuvintelor se regăseşte ceea ce ai vrut să spui. Tudor Chirilă
 38. Sculptura este una dintre artele care nu pot fi făcute decât cu mare efort. Emil Șimăndan
 39. În lumea fericită a artei timpul nu mai are putere și nu mai are înțeles și cine, înălțat în sfera ei, a știut să plăsmuiască forma frumoasă, acela desigur -dar numai acela- a ajuns pe calea nemuririi. Titu Liviu Maiorescu
 40. În artă, ridurile au farmec, nu fardul. Vasile Ghica
 41. În artă și numai în artă se pot prezenta lucrurile în desăvârșirea ființei lor. Ioan Slavici
 42. Arta este o colaborare între Dumnezeu și artist, și cu cât face mai puțin artistul, cu atât mai bine. Andre Gide
 43. Toată arta nu este decât o imitație a naturii. Seneca
 44. Nu vreau ca viața să imite arta. Vreau ca viața să fie artă. Ernst Fischer
 45. Tot ceea ce îți poți imagina este real.
 46. Operă de artă e totdeauna o iluzie întrupată. Ioan Slavici
 47. Artă: o lungă suferință. Edmond Jaloux
 48. Dacă arta hrănește rădăcinile culturii noastre, societatea trebuie să îl lase pe artist liber să-și urmeze viziunea indiferent unde îl duce. John F. Kennedy
 49. Simplitatea nu este un ţel în artă, dar ajungi fără voie la ea pe măsură ce te apropii de sensul real al lucrurilor. Constantin Brâncuși
 50. Arta nu este un pact cu diavolul, cu neliniștea. Vasile Ghica
 51. Secretul artelor este de a corecta natura. Voltaire
 52. Cu cât artă este mai frumoasă, cu atât este mai anevoie. Grigore Alexandrescu
 53. În artă, orice sos este indigest. Vasile Ghica
 54. Un artist este un visător care consimte să viseze lumea actuală. George Santayana
 55. Arta purifică sufletul de praful vieții de fiecare zi. Pablo Picasso
 56. Viața și arta își așează, de regulă, învingătorii în cazane diferite. Vasile Ghica
 57. Care geniu a avut vreodată puterea de a ucide dezvoltarea unei școli artistice, dacă acea școală ar fi avut măcar un dram de vitalitate artistică? În artă nu sunt uciși decât morții. Romain Rolland
 58. Pictura este o poezie fără cuvinte. Horatius
 59. Arta ne îngăduie să ne găsim pe noi înșine și să ne pierdem de noi în același timp. Thomas Merton
 60. Artistul produce pentru a-și elibera sufletul. Este natura lui să creeze, așa cum este natura apei să curgă la vale. W. Somerset Maugham
 61. Arta stă în firea omului. Toate stările lui pot și trebuie să dobândescă cu timpul forma desăvârșirii artistice. Herder
 62. Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un rob! Constantin Brâncuși
 63. Nu ideea, ci sentimentul este acela care conferă artei sublimă ușurință a simbolului: o aspirație închisă într-o reprezentare, iată ce-nseamnă artă. Benedetto Croce
 64. Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce îi faci pe alţii să vadă. Edgar Degas
 65. Dacă o construcție devine arhitectură, atunci este artă. Arne Jacobsen
 66. Arta trebuie să odihnească și să vindece contrarietățile interioare ale omului. Aceste contrarietăți derivă din însuși destinul lui și din tragedia lui. Arta are și această misiune terapeutică; să ne amintim numai de Catharsisul aristotelic. Constantin Brâncuși
 67. Arta se străduiește să logodească abisul cu speranța. Vasile Ghica
 68. Arta nu este, așa cum cred filosofii, o manifestare a ideii de frumusețe sau divinitate, nici expresia emoțiilor individuale sau producerea unor obiecte care să provoace plăcere, ci un mijloc de a-i uni pe oameni într-o comunitate a ideilor și a sentimentelor. Lev Tolstoi
 69. Nudurile din arta plastică nu sunt atât de frumoase ca nişte broaşte râioase. Constantin Brâncuși
 70. Muzica exprimă tot ceea ce nu poate fi exprimat în cuvinte, dar pe care nu poți păstra liniștea. Victor Hugo
 71. Opera de artă își capătă existența să relativ independentă, prin transferarea unui conținut sufletesc într-un material concret, etern. Panait Cerna
 72. Cea mai înaltă artă este întotdeauna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinței. Abraham Lincoln
 73. Mai trainică și mai liberă, arta se scutură de zădărnicia vremii, înfrânge piedica părerilor schimbătoare și poate înfrunta veșnicia, rece și nepăsătoare față de acei care n-o înțeleg și nu se pătrund de măreția ei. Eugen Lovinescu
 74. Tot ceea ce încerc să fac este să împing granițele artei tot mai adânc în necunoscut. Constantin Brâncuși
 75. Ce este arta? – Acel ceva prin care formele devin stil. Andre Malraux
 76. În alimentație este greață de prea plin. În artă, de vid. Vasile Ghica
 77. În artă rămân numai cei spuziți de har. Vasile Ghica
 78. A scrie înseamnă a te dezinteresa. E o anumită renunțare în artă. Albert Camus
 79. Orice îți poți imagina este real. Pablo Picasso
 80. Și în arta nechemații sunt punctuali. Vasile Ghica
 81. Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuți și să-i faci și pe alții să vibreze. George Enescu
 82. Arta nu este o oglindă. Arta este un ciocan. Bertolt Brecht
 83. Cu toate îmbunătățirile funciare aduse de artă, abisurile din noi se căscă necontenit. Vasile Ghica
 84. Nu înșelam căutând în operele unui mare artist explicația vieții sale. Această credință e adevărată doar prin excepție. Putem paria cu ochii închiși, de cele mai multe ori, că operele de artă spun contrariul vieții sale, ceea ce n-a putut trăi. Țelul artei este de a suplini ceea ce lipseește artistului. Romain Rolland
 85. Arta este o investiție de capital, cultura – un alibi. Ennio Flaiano
 86. Când meseria atinge arta, e una. Dar când arta devine meserie, e cu totul altceva. Tudor Mușatescu
 87. Tehnică se teme de vârstă. Arta – nu. Și doar e tot de genul feminin. Vasile Ghica
 88. Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână artist și după ce crește. Pablo Picasso
 89. A spune că o operă de artă este bună, dar de neînțeles pentru majoritatea oamenilor, este la fel că a spune că un anumit fel de mâncare este foarte bun dar majoritatea oamenilor nu îl pot mânca. Lev Tolstoi
 90. Autoconștientizarea este inamicul artei, indiferent dacă este vorba despre teatru, scris, pictura, sau însăși trăire, care este cea mai înaltă formă de artă. Ray Bradbury
 91. Avea somnul mult prea profund ca să se poată ocupa de artă. Vasile Ghica
 92. În ele însele, artele au prea puțină noblețe. Ceea ce le înalță provine din elementele lor de o puritate perfectă, de o infinită varietate. Andre Malraux
 93. Un sunet sublim e-ntreagă artă. Victor Hugo
 94. Critica este ușoară, arta este grea. Phillipe Destouches
 95. Sarcina de astăzi a artei este să aducă haos în ordine. Theodor Adorno
 96. Să nu te bizui niciodată, într-o operă nouă, pe avântul dobândit din cea precedentă. Și să-ți cucerești pentru fiecare operă un public nou. Andre Gide
 97. Se înmulțesc tot mai mult operele de artă născute la șapte luni. Vasile Ghica
 98. Scopul nu este să faci artă, ci să fii în acea minunată stare care face artă inevitabilă. Robert Henri
 99. Arta n-are ce căuta la palat. În orice caz, ea trebuie să intre în picioare acolo, nu pe brânci. Alexandru Vlahuță
 100. Arta este marea biserică nedogmatizată. John F. Kennedy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.